86- من دوست خوبی نیستم - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
شنبه 4 مهر‌ماه سال 1394

86- من دوست خوبی نیستم

تنهایی مثل سرطان است . ابتدا توی وجودت تخمش کاشته میشود و بعد ریشه های قطورش همه وجودت را میگیرد و یک روز متلاشی ات میکند . عشق مثل تنهایی ست . یک نفر توی دلت مینشیند در ها را به روی دنیا میبندد و از یک در دیگر خودش بیرون  میزند . تنهایی مثل یک زخم عفونت کرده ست . تا خالی ترش نکنی خوب نمیشود. 

تصویر من زمستان بی انتهایی ست ک هر سال فقط درخت هایش کمتر میشوند . تصویر من زنی با پالتوی مشکی بلندی ست که از در های یک قلعه به زمستان بعدی قدم میگذارد ...