64- تنهایی بعد از تو غم انگیز تر شد - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1392

64- تنهایی بعد از تو غم انگیز تر شد

دست های تو سد شدند روی صورتم ، اشک هایم مرا غرق کرد . غم انگیز ترین شوق به آغوش تو بود. به گفتن عاشقانه ای ک وقت شنیدنش نبود. به حادثه ی تو. 

تنهایی بعد از تو معنای دیگری داشت ، درد توی گفتن این کلمات ماسید درد توی راه بین نگاه های دیگران به این دیوانه خشکید . از تو تا من راهی نبود  . ار تو تا من هیچ چیز دیگری نبود. 

دست های تو سد شدند بین ندیدن تنهایی م.