49- من هم چشم هام را می بندم - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
جمعه 17 خرداد‌ماه سال 1392

49- من هم چشم هام را می بندمحالا سه روز است ک بیدار نشدی 

شاید هنوز فردا نشده باشد