X
تبلیغات
زولا
46- سراغم را از صندوق های پست بگیر - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
جمعه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1392

46- سراغم را از صندوق های پست بگیر


خیابان ها را کوتاه کرده اند و 

پیاده رو ها را عریض

با این فاصله باید کنارت بایستم و پشت تلفن بگویم که دوستت دارم هنوز

کنارت بخوابم و نامه بدهم که بپیچ دور تنم

با این فاصله باید 

از کنارت رد شوم و به قاصدک ها بگویم

که برمیگردم