۱۵- ریشه هامان را باد برده بود - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
جمعه 10 آذر‌ماه سال 1391

۱۵- ریشه هامان را باد برده بود


ما درد بوده ایم

از عاشقانه برگشتیم


کوچه را ، دشت را ، تن هامان را قدم نگذاشتیم


ما را از دوست داشتن مــُردن

از پرسه را زیستن

ما را از زندگی برگرداندند 


زمین دارد ریشه هامان را پس می زند

شاید زمین جای دیگریست ...


+ مارا به ما رها کردند ، دلم برای خیابان هایی که قدم نزدیم ، برای پاییز هایی که زندگی نکردیم ، برای من میسوزد که نیستم