۹ . با من از صدای ماهی ها ، از سکوت آب ها بگو - خوابـــ هایی دیده اند برایــ م...
پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391

۹ . با من از صدای ماهی ها ، از سکوت آب ها بگومرا به کودکی ام واگذار کن ، با کاغد های رنگی قایق بسازیم ،بیندازیم توی آب هایی ک ده سال بعدم را می بلعند ،

غرق تنها کلمه ای ست ، کلمه ای برای گوش ماهی های بیشتر ، 

مرا به کودکی ام

مرا به پولک های رنگی

مرا به 10 سالگی ام بسپار ..

بگذار قایق هایی به اندازه ی غرق شدنم بسازم

غرق تنها مهمان نوازی ماهی هاست

مرا به من رها کن